articles @ estherwilzing.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Biografische gesprekken

Tijdens de biografische gesprekken beschrijf je je eigen geleefde leven. De inzichten die daaruit voortkomen geven handvatten om heldere keuzes te maken die je op dit moment in je leven kunnen ondersteunen. Het is wezenlijk om terug te kijken om weer vooruit te kunnen gaan. 

De biografische gesprekken zetten dat wat is geweest in een nieuw licht, zodat de kwaliteit van het eigen verleden opnieuw bepaald kan worden. Zo breng je beweging in je eigen geleefde leven en kan je het opnieuw beoordelen. Je kunt diepere motieven herkennen, ontwikkelingen zien en zingeving ontdekken.

Een biografisch traject is  ondersteunend bij elke levensvraag die je wil onderzoeken. Je kunt denken aan vragen over:

 • Relaties: familie, gezin, partner, vrienden of collega’s
 • Werk en vrije tijd
 • Ouderschap en opvoeding
 • Energie, vitaliteit en ziekte.
 • Stress en spanning
 • Verlies van plezier of zingeving
 • Terugkerende gebeurtenissen waar je grip op wil krijgen.
 • Behoefte aan bezinning 
 • Het maken van keuzes
 • Levensfases zoals pubertijd, het midden van het leven, de overgang.
 • Zicht krijgen op het wezenlijke van je eigen biografie, je eigen levensloop.

Tijdens de gesprekken ontstaat er inzicht, overzicht, helderheid en daarmee rust. Je kunt je leven vormgeven vanuit een eigen ervaren essentie.

Werkwijze 

In een eerste gesprek onderzoeken en verhelderen we je vraag. Aan het einde van dit gesprek bespreken we de vorm van eventuele vervolggesprekken.

We kunnen op zichzelf staande gesprekken voeren, waarin we je huidige vragen verder uitdiepen en op zoek gaan naar begrip, inzicht en antwoorden.

Daarnaast is het mogelijk om een biografisch traject van vier gesprekken te voeren. In die vier gesprekken kijken we naar hoe jij in het leven staat gezien vanuit verschillende levensgebieden. In een vijfde gesprek brengen we de inzichten die jij over jezelf hebt gekregen bij elkaar.

Verder kunnen we je hele levensloop in een biografisch traject, van je geboorte tot aan je huidige leeftijd in kaart brengen. Elk gesprek dat we voeren bespreken we dan zeven jaar. In een laatste gesprek brengen we de dingen die jij hebt aangemerkt als essentieel bij elkaar. Het geeft je overzicht over je geleefde leven en inzicht in hoe jij je toekomst verder vorm zou willen geven vanuit jouw eigenheid en kwaliteiten.

Ook kunnen we je vraag onderzoeken door het tekenen van een drieluik. In een drieluik nemen we een concreet moment dat jij kiest voor het middenluik. Het luik ervoor en erna representeren dat wat er voordat moment gebeurde en dat wat erna kwam. Samen bespreken we de beelden die je getekend hebt. Je tekeningen kunnen verassende inzichten opleveren. Je hoeft niet te kunnen tekenen, echt niet.