articles @ estherwilzing.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Pedagogische gesprekken

Mijn werk als pedagoog kun je het best omschrijven als opvoedingsondersteuning.

In gesprekken onderzoeken we de bestaande situatie met als doel het vinden van concrete aanknopingspunten voor je dagelijkse handelen als ouder gericht op het ondersteunen van de gezonde ontwikkeling van je kind. Hierbij kijken we naar het hele kind in samenhang met het gezin en zijn verdere omgeving.

Werkwijze

Tijdens een eerste gesprek onderzoeken we je vraag. We bespreken de huidige situatie, wat jij en je kind in deze situatie ervaren, welke behoeften er bij jou en je gezin leven en welke behoefte je bij je kind ziet.

In volgende gesprekken gaan we dieper in op de ontwikkelingsfase van je kind en kijken we welke pedagogische uitgangspunten en handelingen hierbij horen. Wat hebben jij en je kind in deze fase nodig en hoe kan jij dat vormgeven vanuit eigen kwaliteiten.

Ook is het mogelijk een kindbespreking te hebben zoals dat vaak op Vrije Scholen gebeurd. Vanuit de waarneming beschrijf je verschillende levensgebieden van je kind. Tekeningen, schriften, handwerkjes en een foto van je kind kunnen ondersteunend zijn voor het opbouwen van een compleet beeld. Daarnaast onderzoeken we de dynamiek tussen jou, je kind en andere gezinsleden. Doel van de kindbespreking is een helder beeld te vormen van de eigenheid van je kind en te kijken welke opvoedhouding hier op dit moment bij aansluit. In volgende gesprekken kan worden teruggeblikt en aangescherpt.

Onderwerpen en vragen waar je aan zou kunnen denken:

  • Inzicht in ontwikkelingsfasen van kinderen
  • Inzicht verkrijgen in eigen vitaliteit en mogelijkheden
  • Liefdevol grenzen stellen (ben ik nou te streng of juist niet?)
  • Hoe omgaan met ruzie
  • Hoe omgaan met niet luisteren
  • Hoe omgaan met slapen
  • Hoe verdeel ik mijn energie over de dag
  • hoe communiceren met kinderen in verschillende leeftijdsfasen
  • Hoe omgaan met verschillende ideeën over opvoeding tussen partners